USTNIE:

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE:

Nazywane także “kabinowym”. Jest ono idealnym rozwiązaniem podczas większych spotkań i konferencji, kiedy potrzebne jest tłumaczenie na bieżąco, jednocześnie z mówcą. Do takiego tłumaczenia potrzebnych jest dwóch tłumaczy oraz specjalna kabina.

Tłumaczenie symultaniczne jest ogromnym wysiłkiem dla tłumacza, który sam jest w stanie wykonywać je najwyżej pół godziny, dlatego musi co jakiś czas zmieniać się ze swoją “konkabiną”, czyli drugim tłumaczem.

Tłumaczenie symultaniczne wymaga specjalnego przeszkolenia i jest bardzo trudną umiejętnością, dlatego powinny wykonywać je osoby odpowiednio do tego przygotowane.

___________________________

LIAISON:

Tłumaczenie “zdanie po zdaniu”. Najczęściej stosowane podczas rozmów biznesowych lub innego rodzaju spotkań. Tłumacz zapamiętuje zdanie mówcy i od razu je przekłada. Czasem notuje tylko liczby lub nazwy.

Zarówno w tłumaczeniach konsekutywnych, jak i liaison, tłumacz często występuje przed dużą publicznością, co wiąże się z ogromnym stresem i tzw. „tremą sceniczną”. Dlatego tłumacz powinien nie tylko być świetny technicznie, ale także umieć prezentować się na scenie, mieć doskonałą dykcję, obycie z mikrofonem oraz nie odczuwać stresu spowodowanego występem publicznym.

 

 

 

 

 

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE:

Mówca wypowiada się przez kilka minut, tłumacz robi notatki, a następnie dokonuje przekładu. Tłumaczenie to bardzo dobrze się sprawdza podczas wszelkiego rodzaju inauguracji, ceremonii otwarcia itp., kiedy zaproszeni goście wypowiadają się przez kilka minut, a następnie cała ich wypowiedź jest przełożona przez tłumacza stojącego obok nich na scenie.

Tłumaczenie konsekutywne nie wymaga specjalistycznego sprzętu. W związku z tym jest także odpowiednim rozwiązaniem w sytuacjach bardziej kameralnych, np. podczas spotkań, negocjacji, tłumaczeń w terenie itp., ponieważ tłumacz potrzebuje do niego tylko własnego notesu i długopisu.

Podstawą w tłumaczeniu konsekutywnym jest technika notacji. Tłumacz jest w stanie zanotować, a następnie przełożyć na drugi język całe pięciominutowe, lub dłuższe, przemówienie bez utraty jakiejkolwiek informacji. W związku z tym takie tłumaczenie powinni wykonywać tylko profesjonaliści, którzy zostali przeszkoleni

w technice notacji.

___________________________

CHUCHOTAGE:

Czyli „szeptanka”. Tłumaczenie wykonywane „do ucha” dla jednej lub dwóch osób. Potrzebne w sytuacjach, kiedy te osoby jako jedyne nie znają języka, w którym odbywa się spotkanie czy konferencja. Tłumacz dokonuje przekładu w tym samym czasie, kiedy wypowiada się mówca, ale nie w kabinie, a siedząc obok klienta.

Szeptanka jest najbardziej wymagającym rodzajem tłumaczenia ze względu na wysiłek głosowy oraz trudne warunki pracy. Jednak dobrze przeszkolony tłumacz, także pod względem emisji głosu, nie miewa z nią problemu.