TŁUMACZENIA PISEMNE:

                                           EN > PL

 

TRYB NORMALNY             60 PLN brutto/str

TRYB PRZYSPIESZONY       80 PLN brutto/str

TRYB EKSPRESOWY          100 PLN brutto/str

                                           PL > EN

 

TRYB NORMALNY             60 PLN brutto/str

TRYB PRZYSPIESZONY       80 PLN brutto/str

TRYB EKSPRESOWY          100 PLN brutto/str

___________________________

 

 • >> REGULAMIN

  Proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt mailowy

  (kontakt@surmatlumaczenia.pl) lub telefoniczny (+48 781 20 30 68).

  1. Strona rozliczeniowa to 1800 znaków tekstu źródłowego ze spacjami.

  2. W tabeli podane są ceny BRUTTO.

  3. W przypadku pisemnych tłumaczeń specjalistycznych cena może być wyższa o 10%-20%.

  4. Tryby tłumaczeniowe:

  a. normalny – 5 stron na dobę

  b. przyspieszony – 6-9 stron na dobę

  c. ekspresowy – powyżej 9 stron na dobę.

  5. Opłata liczona jest za każdą rozpoczętą stronę rozliczeniową.

  6. Wycena tłumaczenia wykonywana jest bezpłatnie na podstawie wysłanych dokumentów.

  7. Zamówienie zostaje uznane za złożone w momencie kiedy klient mailowo zaakceptuje wycenę tłumaczenia i regulamin oraz zleci wykonanie tłumaczenia.

  8. Sposób zapłaty:

  a. Klienci indywidualni: tłumaczenie zostanie dostarczone osobiście lub drogą internetową/pocztową po dokonaniu przedpłaty gotówką lub przelewem na wskazane konto.

  b. Firmy: płatność w terminie do 7 dni od wykonania zlecenia na podstawie otrzymanego rachunku.

  c. Klienci zagraniczni: dokonują przedpłaty przed otrzymaniem gotowego tłumaczenia.

  9. Przy dużych (powyżej 100 stron) i stałych zleceniach przewidywane są rabaty.

  10. Za wykonane tłumaczenia wystawiany jest rachunek, nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

  11. Korzystanie w jakikolwiek sposób z wykonanego tłumaczenia przed dokonaniem zapłaty, na przykład udostępnienie go osobom trzecim, oznacza przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.

  12. Klient otrzymuje majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego rachunku.

  13. Surma Tłumaczenia zobowiązuje się traktować wszystkie materiały dostarczone przez Klienta jako poufne i nie udostępniać ich osobom trzecim.

  14. Klient zgadza się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z ewentualnym procesem windykacji należności za wykonane tłumaczenie.

  15. Powyższy Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

  16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

TŁUMACZENIA USTNE:

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE:

(cena orientacyjna)

700 PLN brutto/4h

1400 PLN brutto/8h

 

TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE/LIAISON:

(cena orientacyjna)

700 PLN brutto/4h

1400 PLN brutto/8h

___________________________

 • >> REGULAMIN

  Proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt mailowy

  (kontakt@surmatlumaczenia.pl) lub telefoniczny (+48 781 20 30 68).

  1.  W tabeli podane są ceny BRUTTO.

  2.  Dokładne ceny tłumaczeń ustnych ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.

  3.  Klient pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania tłumacza, jeśli tłumaczenie odbywa się poza Poznaniem. Koszty te podlegają indywidualnym ustaleniom.

  4.  Minimalną jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Przy rozpoczęciu każdego dodatkowego bloku, pierwsze dwie godziny są liczone osobno (175 PLN/h). Przekroczenie tego czasu powoduje naliczenie stawki za cały blok.

  5.  Za wykonane tłumaczenia wystawiany jest rachunek, nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

  6.  Klient otrzymuje majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego rachunku.

  7.  Surma Tłumaczenia zobowiązuje się traktować wszystkie materiały dostarczone przez Klienta jako poufne i nie udostępniać ich osobom trzecim.

  8.  Klient zgadza się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z ewentualnym procesem windykacji należności za wykonane tłumaczenie.

  9.  Powyższy Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.