PISEMNIE:

SPECJALIZACJE: 

  • Unia Europejska
  • ekonomia i biznes
  • źródła energii odnawialnej
  • biopaliwa
  • ochrona środowiska
  • edukacja
  • pedagogika
  • socjologia
  • muzyka klasyczna

 

 

 

SŁOWNICZEK:

STRONA ROZLICZENIOWA:

Ze względu na to, że na jednej stronie A4 może się zmieścić mniej lub więcej tekstu, w zależności od wielkości czcionki, liczby odstępów itd., tłumacze rozliczają się na podstawie stron rozliczeniowych. Przyjęło się, że taka strona to 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczy przysięgłych jest to 1600 znaków ze spacjami.

___________________________

NARZĘDZIA CAT:

„Surma Tłumaczenia” korzysta z narzędzi CAT podczas wykonywania przekładu. CAT to skrót od “computer-assisted translation”, czyli tłumaczenie wspomagane przez komputer. Nie należy jednak mylić CATów z translatorami. Nie tłumaczą one tekstu zamiast tłumacza, ale tylko wspomagają tłumaczenie. CAT najpierw “uczy się” słów i zdań – podczas wykonywania przekładu, tłumacz zapisuje je w pamięci programu. Jeżeli takie słowo lub zdanie pojawi się jeszcze raz w tym samym lub innym tekście, to CAT podpowie jak zostało ono wcześniej przełożone. Do tłumacza należy decyzja czy chce skorzystać z tej podpowiedzi w danym kontekście czy nie.